Wedding Cinema Presentation


รายละเอียด

  • ช่างวิดีโอ พร้อมทีมงาน
  • เจ้าบ่าวเจ้าสาวนำมาเอง 3 ชุด
  • Save the data ยาว 1-2 นาที
  • Cinema VDO highlight 6-7 นาที
  • กรณีออกต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทางค่ะ