พานขันหมากดอกไม้สด

รายละเอียด

PaR wedding ให้บริการจัดพานดอกไม้ขันหมากทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ มีทั้งแบบ โมเดิร์น และ แบบไทยใบตอง